Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ข่าวด่วน
   
17 พ.ค. 59 กำกับติดตามรายงานการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ งบค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2557-2558
04 พ.ค. 59 เอกสารประกอบจัดทำแผน Service Plan ปี' 61-65
03 พ.ค. 59 หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม จาก สปสช.เขต 9(ณ. 2 พฤษภาคม 2559)
26 เม.ย. 59 แบบฟอร์มการขอใช้เงินเหลือจ่ายและเปลี่ยนแปลงรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม)ระดับสถานบริการ
21 เม.ย. 59 การรับมือป้องกันจากพายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ และอันตรายจากฟ้าผ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559
18 มี.ค. 59 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทุกประเภท
17 มี.ค. 59 ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อที่จัดตั้้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
16 มี.ค. 59 ขอให้สำรวจการใช้น้ำในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๙ (ปรับปรุงข้อมูลใหม่ 23 มี.ค. 59)
10 มี.ค. 59 Slide ประชุม Service Plan 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 ไฟล์ที่-1 ไฟล์ที่-2 ไฟล์ที่-3
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
24 พ.ค. 59 หนังสือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
27 เม.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการปี 2559
26 เม.ย. 59 สรุปผลการประเมิน PA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ รอบ 6 เดือน ปี 59
26 มี.ค. 59 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
09 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ 2559
03 มี.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 รอบที่ 1
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
30 พ.ค. 59 สำรวจความต้องการขอรับบริจาคข้าวในสต็อกของรัฐไปใช้
30 พ.ค. 59 ข้อความสำหรับจัดทำป้ายรองรับ AEC ในโรงพยาบาล
24 พ.ค. 59 การเตรียมความพร้อมของสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง วาตภัย และน้ำท่วม
24 พ.ค. 59 การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยและน้ำท่วม
23 พ.ค. 59 ขยายเวลาการรับสมัครการประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
19 พ.ค. 59 แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภา
18 พ.ค. 59 ขอเชิญชวนบุคลากรสมัครเข้าร่วมประกวดและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำ
16 พ.ค. 59 โครงการบ้านประชารัฐ
04 พ.ค. 59 การแอบอ้างบิดเบือนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
04 พ.ค. 59 ประกวดเขียนบทความ "การรวมพลังสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี ให้เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน"
03 พ.ค. 59 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R ครั้งที่ 9
29 เม.ย. 59 การป้องกันและบันเทาสาธารณภัย แจ้งว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยา สภาวะอากาศจะแปรปรวน ช่วง ๒๘ เม.ย. ๕๙- ๑ พ.ค. ๕๙
25 เม.ย. 59 เอกสารประกอบการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" (ครูนะ)
25 เม.ย. 59 แจ้งเลื่อนการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
01 เม.ย. 59 การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) จำลอง
25 มี.ค. 59 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ช่วงวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จะมีพายุฤดูร้อน ในบางพื้นที่
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง ๕ - ๗ องศาเซลเซียส
22 มี.ค. 59 แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อม ปี 2559 (โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์)
22 มี.ค. 59 แจ้งเลื่อนประกวดนวัตกรรมซอร์ฟแวร์ด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข
10 มี.ค. 59 เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อันเกิดจากพายุฤดูร้อน
03 มี.ค. 59 บัยชีนวัตกรรมไทย(ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๕๙)
03 มี.ค. 59 ขอเชิญสมัครรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.โนนดินแดง
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.ปะคำ
30/05/59 ประกาศราคากลางแพทย์แผนไทยพุทไธสง
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น รพ.ละหายทราย
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ รพ.โนนดินแดง
30/05/59 รายงานผลการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขถาพและอเนกประสงค์ รพ.ปะคำ
30/05/59 รายงานผลการพิจารณา อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น รพ.พุทไธสง
30/05/59 รายงานผลการพิจารณาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
27/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
27/05/59 รายละเอียดคำนวณราคากลาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.ห.นองกี่
27/05/59 ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
03/02/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/01/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
25/09/58 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(เครื่องติดตามคลื่นหัวใจสัญญาณชีพและออกซิเจนในกระแสเลือด)
18/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)(และยกเลิกประกาศ วันที่ 3 ก.ย. 58)
04/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
03/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ยกเลิก)
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)