Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
30 ม.ค. 58 แบบฟอร์มข้อมูล รถยนต์ -รถจักรยานยนต
29 ม.ค. 58 ขอข้อมูลเพิ่มในรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปี 2559 เพิ่มเติม
15 ม.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
13 ม.ค. 58 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
08 ม.ค. 58 กำหนดการและแนวทางการนิเทศงานกรณีพิเศษ (Coaching) ประจำปี 2558
08 ม.ค. 58 กำหนดการ การมอบประกาศนียบัตรแกผู้สำเร็จการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
19 ม.ค. 58 กำหนดการนิเทศงาน คปสอ. รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558   Update
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตาม
19 ธ.ค. 57 ระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมการ COACHING เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
27 พ.ย. 57 ระบบกำกับติดตามสัปดาห์มอบของขวัญปีใหม่แด่ผู้สูงอายุ
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ? 2558
27 พ.ย. 57 ระบบการกำกับติดตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 58
   
12 ธ.ค. 57 ตัวชี้วัด กระทรวง เขต และจังหวัด
24 พ.ย. 57 ตัวอย่างการนำเสนอ power point ตามยุทธศาสตร์บูรณาการ ๑๕ ด้านกระทรวงสาธารณสุข
14 พ.ย. 57 แก้ไขแบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ปี 2558 (แก้ไขแหล่งงบประมาณ)
13 พ.ย. 57 เอกสารการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2558 วันที่ 13 พย. 57
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
23 ธ..ค. 57 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
19 ธ..ค. 57 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSC_Award
17 ธ..ค. 57 ปรับเปลี่ยนเวลาการให้ JE
24 ต.ค. 57 ขอระงับการให้บริการจัดเก็บเว็บไซด์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. ระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
16 ต.ค. 57 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้ธรรมนูญ หมู่บ้าน / ชุมชนเมือง ๙ ด(วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
02 ต.ค. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
03 ก.ย. 57 แนวทางการดำเนินงาน ไวรัสอีโบลา
01 ก.ย. 57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
27/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
26/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า)
26/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด)
23/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
12/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือทันตกรรม)
29/01/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย
16/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
----57
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)