Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
 

 

27 ต.ค 57 แผนปฏิบัติการ ปี 2558 ส่งเขต
22 ต.ค 57 แจ้งจัดสรรงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
21 ต.ค 57 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 10 ข้อ (วันท ี่20 ตุลาคม 2557)
17 ต.ค 57 ปรับแก้รายละเอียด Templet ตัวชี้วัดปี 2558 วันที่ 3 ตุลาคม 2557 (เอกสารเพิ่มเติม)
15 ต.ค 57 การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
06 ต.ค 57 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ.บุรีรัมย์
03 ต.ค 57 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฉบับปรับปรุง วันที่ 30 ก.ย. 2557
01 ต.ค 57 คำขอขาขึ้นงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2557?
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
24 ต.ค. 57 และขอให้อ่านก่อนจัดทำ
22 ต.ค. 57 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ สสจ.บร.และแผนเขต 9 ปี 59‏
05 ก.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 2Update 17.51 น.
07 ส.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
28 ก.ค. 57 Updateกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
28 ก.ค. 57 Updateระเบียบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2557 รอบที่ 2
21 ก.ค. 57 Power Point ประกอบการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2/2557
  Part 1         Part 2         Part 3         Part 4         Click Downloads
18 มิ.ย. 57 สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณะสุข รอบที่ 1
17 มิ.ย. 57 แนวทางการรับ การตรวจประเมินรอบที่ 2
20 พ.ค. 57 กำหนดการ นิเทศงาน รอบที่ 2 / 2557
เวลา 11.05 น. Updateผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ **ดูที่ เวลาปรับปรุงข้อมูล ยืนยันข้อมูล
22 เม.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1
13 มี.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ
08 ม.ค. 57 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     FINAL
27 ธ.ค. 56 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข
25 ธ.ค. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
24 ต.ค. 57 ขอระงับการให้บริการจัดเก็บเว็บไซด์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัด สป. ระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557 เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
16 ต.ค. 57 การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและประกาศใช้ธรรมนูญ หมู่บ้าน / ชุมชนเมือง ๙ ด(วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗)
02 ต.ค. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
03 ก.ย. 57 แนวทางการดำเนินงาน ไวรัสอีโบลา
01 ก.ย. 57 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
30/10/57 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ราคาเกินแสนบาท ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
15/10/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
15/10/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)"
14/10/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ (ก่อสร้าง สนง. สาธารณสุข อ.สตึก)
02/10/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "ขนาด 12 ที่นั่ง"
25/09/57 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ 2 รายการ
24/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์"
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ"
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ "เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน"
09/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า"
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
     
11/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
10/06/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย)
22/05/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงห์
04/03/57 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ) โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
20/01/57 ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศชั้น 1 แบบ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
และ พนักงานประจำรถ จำนวน 8 คัน
10/10/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

1.ขอเชิญประชุมซ้อมแผน "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2012"

                                                Click Download

2. ขอเชิยเข้าร่วมอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
     เพื่อจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost หน่วยบริการ สสจ.บร.
     ในวันที่ 11 - 13 กันยายน 2557
          1. แบบฟอร์มตอบรับการประชุม      Click Download
          2. ตารางการประชุม           Click Download

3. Download เอกสารในการประชุมในวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาClick
(เรื่อง รณรงค์ วัคซีน DT)

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
----57
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)