Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ข่าวด่วน
   
04 ก.พ. 59 อนุมัติงบสนับสนุนค่าบริการทางแพทย์ฯ(งบค่าเสื่อม) ปี 2559
04 ก.พ. 59 แบบสำรวจที่พักอาศัย รพ./สสอ./รพ.สต. (ปรับปรุงข้อมูลใหม่)
28 ม.ค. 59 แผนงบค่าบริการฯ (งบค่าเสื่อม) 10%และ90% ปี 2559 จ.บุรีรัมย์ ปรับส่งใหม่
25 ม.ค. 59 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
19 ม.ค. 59 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานบูรณาการ ฯ"
13 ม.ค. 59 แก้ไข งบค่าเสื่อม 90%
12 ม.ค. 59 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล
12 ม.ค. 59 ขอ Special(เฉพาะเจาะจง) และใบเสนอราคา 3 บริษัท ครุภัณฑ์ งบลงทุน ปี '60 (ส่ง 13 มกราคม 2559)
07 ม.ค. 59 แบบรายงาน KPI 5 สาขาหลัก รับตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2559
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
24 ธ.ค. 58 ตัวชี้วัดประกอบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง นพ.สสจ.บร.กับ ผอ.รพช. และสสอ. (PA)
17 ธ.ค. 58 แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานปี59 กระทรวงสาธารณสุข
03 ธ.ค. 58 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
02 ธ.ค. 58 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
10 พ.ย. 58 ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุม ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปี 2559
21 ต.ค. 58 แบบฟอร์มจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ สำหรับการการควบคุมกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (KPI Template) สำหรับกลุ่มงานใน สสจ.บุรีรัมย์รีรัมย์
20 ต.ค. 58 ไฟล์แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับกลุ่มงานในสำงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
28 ก.ย. 58 สรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2
29 สค. 58 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบที่ 2
04 สค. 58 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สสจ.บุรีรัมย์ ปี 2558 รอบที่ 2
29 เมย. 58 เอกสารประกอบการรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระเบียบวิจัย เทคนิคการเขียนงานวิจัย R2R
//////////  
30 พ.ย. 58 ระบบควบคุมกำกับการใช้งบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559
13 พ.ย. 58 ระบบการกำกับติดตามโครงการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559
//////////  
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
08 ก.พ. 58 การให้สิทธิพิเศษในการให้บริการทางวิชาการและการวิจัยแก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
02 ก.พ. 58 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
27 ม.ค. 58 มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ภัยแล้ง
27 ม.ค. 58 การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award
04 ม.ค. 58 รายงานการประชุม สลธ.คสช.
29 ธ.ค. 58 ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็ปไซด์ห้องสมุดงานวิจัยสาธารณะ (EXPLORE)
29 ธ.ค. 58 สรุปข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายของรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
25 ธ.ค. 58 การดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรฐกิจของรัฐบาล
08 ธ.ค. 58 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2558 - 2559
30 พ..ย. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และ สมัครสมาชิก กลุ่มไลน์ "มหาดไทยสัมฤทธิ์ผล"
30 พ..ย. 58 เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากอากาศหนาวเย็
30 พ..ย. 58 รายละเอียดการรับสมัคร "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
30 พ..ย. 58 เกณฑ์การพิจราณา "รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙"
27 พ..ย. 58 การประกาศสงครามกวาดล้างยุงลาย (เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก)
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
03/02/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/01/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
25/09/58 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(เครื่องติดตามคลื่นหัวใจสัญญาณชีพและออกซิเจนในกระแสเลือด)
18/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)(และยกเลิกประกาศ วันที่ 3 ก.ย. 58)
04/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
03/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ยกเลิก)
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
13/11/2558 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
11/08/2558 ประกาศผู้มีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17/07/2558 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ปรับปรุงข้อมูล)
13/03/2558 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)