Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :
  ข่าวด่วน
   
04 เม.ย. 57 ทบทวนแผนงบค่าเสื่อม ปี 2557
24 มี.ค. 57 งบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2557
24 มี.ค. 57 การบริหารเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557

24 มี.ค. 57

ขอให้ทบทวนแผนขอสนับสนุนเงินค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2557
18 มี.ค. 57 งบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2551 - 2556
17 มี.ค. 57 Update (ของวันที่ 11 ก.พ. 57) งบลงทุน(ค่าเสื่อม) ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปี 2557 จังหวัดบุรีรัมย์
03 มี.ค. 57 Update(ของวันที่ 13 ธ.ค. 55)งบลงทุนค่าเสื่อม ปี 2551 - 2555
27 ก.พ. 57 รายการยาใน Service Plan
24 ก.พ. 57 การดำเนินงาน Service Plan ปี 57
16 ก.พ. 57 ข้อมูลหน้า web page ได้รับการแก้ไขแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ใช้ Website ทราบ
03 ก.พ. 57 Update 23 ม.ค. วาระประชุมใหญ่ ปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.บร.
28 ม.ค. 57 ข้้อท้วงติง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
06 ม.ค. 57 แผนพัฒนาระบบบริการ (Service plan) ทุกโรงพยาบาล
02 ม.ค. 57 สรุปสภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
  NEXT......
   
   

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   
เวลา 11.05 น. Updateผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ **ดูที่ เวลาปรับปรุงข้อมูล ยืนยันข้อมูล
22 เม.ย. 57 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1
13 มี.ค. 57 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 รอบที่ 1 สำหรับ รพช. และ สสอ
08 ม.ค. 57 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์     FINAL
27 ธ.ค. 56 KPI Template กระทรวงสาธารณสุข
25 ธ.ค. 56 ตัวชี้วัดการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2557 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
  NEXT.....

  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
17 เม.ย. 57 โปสเตอร์ประชาสัมพันงานมหกรรมปฐมภูมิ เขต นครชัยบุรินทร์
09 เม.ย. 57 ประชาสัมพันงานมหกรรมปฐมภูมิ เขต นครชัยบุรินทร
02 เม.ย. 57 แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด A H1N1 / 2009
31 มี.ค. 57 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2557 สัปดาห์ที่ 52 (wk12)
31 มี.ค. 57 คู่มือแพทย์และบุคคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื่อไข้หวัดใหญ
17 มี.ค. 57 ขอเชิญสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557
27 ก.พ. 57 ข้อมูลประกอบการอุธรณ์
10 ก.พ. 57 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ 2556
 
  NEXT.....

 
 
แบบสำรวจออนไลน์ และ รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
รายการคำถามของแบบสำรวจ
เลือกคำถามจากรายการ
รวมสุดยอดเว็บไซต์ ยอดนิยมเมืองไทย
 
 
 
ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง
     
22/04/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/57 ประกาศร่าง TOR อาคารโรงพัสดุและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
19/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม
18/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คัน
18/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน
17/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม
14/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/02/57 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลลำปลายมาศ
27/02/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA(ระบบไฟฟ้า 3 เฟส))
24/02/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
20/02/57 ประกาศซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/01/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ โครงการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ให้กับ สนง. สสจ.บร.
20/01/57 ประกาศร่าง TOR สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สสจ.บร.
10/01/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
 
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
     
04/03/57 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ) โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
20/01/57 ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศชั้น 1 แบบ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
และ พนักงานประจำรถ จำนวน 8 คัน
10/10/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
    NEXT......
 
 
 
 
ตารางประชุมอบรมสัมนา สสจ.บร.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
 
 
บุคลากร
00
16 ก.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
     
     
     
     


     
     
 

 

foter-1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)