Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ศูนย์อำนวยการระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ
 
ปี พ.ศ. 2555
 
07 ก.ย. 55 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
14 ส.ค. 55 แบบประเมิน ปี 55 รอบที่ 2
09 ส.ค. 55 คะแนนเบื้องต้น ประเมิน รอบ 2 ปี 55 งานยุทธศาสตร์
09 ส.ค. 55 ว55 การจัดโครงสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
13 มิ.ย. 55 กำหนดการตรวจเยี่ยมและนิเทศงานปี 2555 รอบที่ 2
07 มิ.ย. 55 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2555 รอบที่ 2
15 พ.ค. 55 ขอให้ รพช. สสอ. รพ.สต. ทุกแห่ง แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงตัวชี้วัด ทาง Facebook กลุ่ม Evaluation BRO ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
หมายเหตุ : : หากพ้นกำหนดนี้ถือว่ายอมรับ
28 มี.ค. 55 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555 รอบที่ 1 (สำหรับการตรวจครั้งที่ 1)
12 มี.ค. 55 รายละเอียดประกอบการประเมิน ปี 55 รอบที่ 1
05 มี.ค. 55 แบบประเมิน สสอ. / รพช รอบที่ 1 1. แบบฟอร์ม สสอ. 2. แบบฟอร์ม รพช.
25 ส.ค. 54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2554 รอบที่ 2
09 มี.ค. 54 การประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ประจำปี 2554 รอบที่ 1
   
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
   
   
   
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)