Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวัสดีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์่ :

Wait

  ประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ผ่านมา
 
    ประกาศราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง พ.ศ. 2560
     
25/05/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ. นางรอง
15/05/60 ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ปรโคนชัย จ.บุรีรัมย์
09/05/60 ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
08/05/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
05/05/60 (ยกเลิกร่างประกาศ)ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
05/05/60 (ยกเลิกร่างประกาศ)ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
05/05/60 (ยกเลิกประกาศ)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
05/05/60 (ยกเลิกประกาศ)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ. นางรอง
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/04/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
04/04/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
03/04/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.คูเมือง
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ. นางรอง
24/03/60 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
24/03/60 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.คูเมือง
24/03/60 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
24/03/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
24/03/60 (ยกเลิกประกาศ)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.คูเมือง
24/03/60 (ยกเลิกประกาศ)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
23/03/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.คูเมือง
23/03/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
23/03/60 (ยกเลิกประกาศ วันที่ 22 มี.ค.60) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
23/03/60 ยกเลิกประกาศ วันที่ 22 มี.ค.60) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
22/03/60 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง
20/03/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
15/03/60 (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
15/03/60 (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 114 เตียง รพ.คูเมือง
15/03/60 (ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
08/03/60 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/01/60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
     
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ
     
24/05/60 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
08/05/60 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
20/04/60 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ ขนส่ง
24/03/60 ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
20/03/60 ราคากลางเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
20/03/60 ราคากลางรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ
08/03/60 (ราคากลาง)ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน รายการ
     
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
    ประกาศราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง พ.ศ. 2559
     
17/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ รพ. บ้านกรวด
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหารพัสดุ รพ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย
16/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 114 เตียง รพ.คูเมือง
15/11/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง รพ.ประโคนชัย
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น โรงพยาบาลนางรอง
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลคูเมือง
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น รพ.ละหานทราย
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 100 ห้อง โรงพยาบาลนางรอง
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น โรงพยาบาลประโคนชัย
28/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลบ้านกรวด
27/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น โรงพยาบาลนางรอง (ประกาศยกเลิก (28 ก.ย. 2559)
27/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลคูเมือง (ประกาศยกเลิก (28 ก.ย. 2559)
27/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก โรงอาหาร พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น รพ.ละหานทราย (ประกาศยกเลิก (28 ก.ย. 2559)
17/10/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 32 ห้อง โรงพยาบาลสตึก
13/10/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมและอเนกประสงค์ รพ.แคนดง
11/10/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
10/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง โรงพยาบาลสตึก จ.บุรีรัมย์
10/10/59 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
07/10/59 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ รพ.แคนดง
     
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ สสอ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
30/09/59 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร สสจ. 1 ชั้น สสจ.บร.
30/09/59 ประกาศสอบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย
30/09/59 ร่างประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ.สตึก จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) สนง.สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สนง.สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล.สนง.สาธารณสุขอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย
30/09/59 ประกาศประกวดราคาซื้อหัวขูดหินน้ำลายชนิด P10 (P10 scaler tip)
30/09/59 ประกาศประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยาทางทันตกรรม (Dental needle) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (E-bidding
)
29/09/59 ใบแจ้งราคาและปริมาณงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย
29/09/59 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนน คสล. สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย
29/09/59 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สสอ.นางรอง จ.บุรีรัมย
29/09/59 ใบแจ้งราคาและปริมาณงาน จ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย
29/09/59 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
29/09/59 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ไม่รวมรางระบายน้ำและไหล่ทาง สสอ. เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย
     
22/09/59 คุณลักษณะวัสดุทันตกรรมเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
22/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
22/09/59 รายละเอียดราคากลางเข็มฉีดยาทางทันตกรรม
20/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง
19/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซ๊ซี ฯ
19/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
19/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด
19/09/59 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
14/09/59 คุณลักษณะหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10 (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
14/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10 (ประกาศยกเลิก 20 ก.ย. 2559)
14/09/59 รายละเอียดราคากลางหัวขูดหินน้ำลายชนิด พี 10 (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
14/09/59 คุณลักษณะเข็มฉีดยา (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
14/09/59 ร่างประกาศและร่างเอกสารเข็มฉีดยา (ประกาศยกเลิก 20 ก.ย. 2559)
14/09/59 รายละเอียดราคากลางเข็มฉีดยา (ประกาศยกเลิก 21 ก.ย. 2559)
08/09/59 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
07/09/59 ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย
07/09/59 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างรักษาความปลอดภัย
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/08/59 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 3 เครื่อง
01/08/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ
22/07/59 ประกาศสอบราคาวื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/59 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
21/06/59 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
21/06/59 ประกาศราคากลาง ถนน คสล. รพ.ประโคนชัย
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 30 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 60 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ.ขนาด 90 เตียง)
16/06/59 คุณลักษณะ เฉพาะ ชุดเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กเรย์ เป็นระบบดิจิตอล พร้อมโปรแกรม (รพ. ที่เช่าเครื่องอย่างเดียว)
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.โนนดินแดง
30/05/59 ประกาศราคากลาง รพ.ปะคำ
30/05/59 ประกาศราคากลางแพทย์แผนไทยพุทไธสง
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
30/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น รพ.ละหายทราย
30/05/59 รายงานผลก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ รพ.โนนดินแดง
30/05/59 รายงานผลการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขถาพและอเนกประสงค์ รพ.ปะคำ
30/05/59 รายงานผลการพิจารณา อาคารแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น รพ.พุทไธสง
30/05/59 รายงานผลการพิจารณาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
27/05/59 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
27/05/59 รายละเอียดคำนวณราคากลาง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.ห.นองกี่
27/05/59 ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รพ.หนองกี่
     
03/02/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/01/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
     
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
27/09/59 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รพ. แคนดง)
15/06/59 ประกาศสอบราคาซื้อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (รพ. ชำนิ)
     
    ประกาศราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง พ.ศ. 2558
     
23/11/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/11/58 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
16/10/58 ประกาศราคากลาง รั่ว+ถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
16/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง รั่ว+ถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
16/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง รั่ว+ถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
16/10/58 ประกาศราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
16/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
16/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
02/10/58 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างรั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 ประกาศสอบ ราคาจ้างก่อสร้าง รั่วตาข่ายถัก สสอ.เมือง
02/10/58 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
02/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
02/10/58 ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. หนองโพรง
01/10/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้อง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 รพ.สต. บ้านสนวน อ.ห้วยราช
01/10/58 ประกาศราคากลาง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้าง ก่อสร้าง รั่วตาข่ายถัก และถนน คสล. สสอ.ประโคนชัย
01/10/58 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.นางรอง(ยกเลิกวันที่ 30 ก.ย. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
01/10/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต. หนองไม้งาม?
01/10/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.หนองไม้งาม?
01/10/58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 รพ.สต.หนองไม้งาม
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง (ยกเลิกวันที่ 29 ก.ย. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
30/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง (ยกเลิกวันที่ 29 ก.ย. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
30/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง (ยกเลิกวันที่ 29 ก.ย. 2558)(ปรับปรุงใหม่)
30/09/58 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.นางรอง
30/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.นางรอง
30/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.นางรอง
29/09/58 ประกาศราคากลาง บ้านพักข้่ราชก่ร ระดับ 5-6 สสอ. พลับพลาชัย
29/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพักข้่ราชก่ร ระดับ 5-6 สสอ. พลับพลาชัย
29/09/58 ประกาศประสอบราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้่ราชก่ร ระดับ 5-6 สสอ. พลับพลาชัย
29/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
29/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
29/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย รพ.พุทไธสง
29/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารที่ทำการ สสอ. โนนดินแดง
29/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารที่ทำการ สสอ. โนนดินแดง
29/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารที่ทำการ สสอ. โนนดินแดง
28/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. โคกรัง
28/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. โคกรัง
28/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. โคกรัง
28/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. ดงกระทิง
28/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. ดงกระทิง
28/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้าง อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. ดงกระทิง
28/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ. คูเมือง
28/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ. คูเมือง
28/09/58 ประกาศประสอบราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ. คูเมือง
28/09/58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ ขนส่ง จำนวน 1 รายการ
25/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.สตึก
25/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.สตึก
25/09/58 ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 สสอ.สตึก
25/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล 24 ห้อง เป็น อาคาร คสล. 3 ชั้น สสจ.บุรีรัมย์
25/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นโรงพยาบาลหนองกี้
24/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ?
23/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
23/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารส่งเสริม ฯ รพ. ปะคำ
23/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารส่งเสริม ฯ รพ. โนนดินแดง
22/09/58 ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 รพ.นางรอง
21/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดบุรีรัมย์
21/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดบุรีรัมย์
21/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสาร อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง สำนักงานสาธารรสุขจังหวัดบุรีรัมย์
21/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารพัสดุ รพ.หนองกี่
21/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารพัสดุ รพ.หนองกี่
21/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสาร อาคารพัสดุ รพ.หนองกี่
21/09/58 ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน ขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 เครื่อง
18/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
18/09/58 รายละเอียดการคำวณราคากลาง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
18/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสาร อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.ลำปลายมาศ
18/09/58 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ ขนส่ง จำนวน 1 รายการ
17/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
17/09/58 รายละเอียดการคำวณราคากลาง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
17/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสาร อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ละหานทราย
17/09/58 ประกาศราคากลาง การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริม ฯ รพ.โนนดินแดง
17/09/58 รายละเอียดการคำวณราคากลาง การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริม ฯ รพ.โนนดินแดง
17/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสาร การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริม ฯ รพ.โนนดินแดง
17/09/58 ประกาศราคากลาง การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริม ฯ รพ.ปะคำ
17/09/58 รายละเอียดการคำวณราคากลาง การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริม ฯ รพ.ปะคำ
17/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสาร การจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริม ฯ รพ.ปะคำ
17/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
17/09/58 คุณลักษณะเฉพาะ จ้างรักษาความปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
17/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างรักษาคงามปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
16/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยเดิม ฯ รพ.นางรอง
16/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยเดิม ฯ รพ.นางรอง
16/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยเดิม ฯ รพ.นางรอง
16/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ฯ รพ.พลับพลาชัย
16/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ฯ รพ.พลับพลาชัย
16/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ฯ รพ.พลับพลาชัย
16/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกอบราคา อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพ.นางรอง
16/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพ.นางรอง
16/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย รพ.นางรอง
14/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
08/09/58 ประกาศประกวดราคา จ้้างถมดิน โรงพยาบาลลำปลายมาศ
08/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง จ้างถมดิน โรงพยาบาลลำปลายมาศ
08/09/58 ประกาศราคากลาง จ้างถมดิน โรงพยาบาลลำปลายมาศ
07/09/58 ประกาศราคากลาง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
07/09/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
07/09/58 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกอบราคา อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลลำปลายมาศ
07/09/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)(ปรับปรุงข้อมูล)
03/09/58 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทดิจิทอล ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
03/09/58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
03/09/58 ประกาศสอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
02/09/58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
01/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/08/58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑทันตกรรม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
31/08/58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
27/08/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
19/08/58 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการประกวดทางอีเล็ฏทรอนิก (e-bidding)
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20/07/58 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ รพ.นาโพธิ์
20/07/58 ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ รพ.นาโพธิ์
20/07/58 การคำนวณราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ รพ.นาโพธิ์
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ
23/06/58 ประกาศสอบราคาวื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ
22/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง
22/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน
18/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
10/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม
10/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน
02/06/58 ประกาศสอบราคาซื้อตู้เหล็กแบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัย
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
19/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน)
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/04/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย ให้กับ รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
24/04/58 ประกาศยกเลิก สอบราคา, รายละเอียดการคำนวณ และราคากลาง และ TOR อาคารสถานีอนามัย รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ประกาศยกเลิก วันที่ 17 และ 23 เมษายน 2558)
23/04/58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
23/04/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (ข้อมูลปรับปรุง)
17/04/58 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
17/04/58 ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
17/04/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางก่อสร้างอาคาร รพ.สต. บ้านหนองมันปลา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
02/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อด้ามกรอฟันชนิดความเร็วสูง
01/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/03/58 ประกาศสอบราคา รพ.ลำปลายมาศ, ห้วยราช
19/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุง รพ.สต. 4 แห่ง แบะปรับปรุงคลินิกวัณโรค รพ.ห้วยราช
19/03/58 รายละเอียด ต่อเติม รพ. ห้วยราช
19/03/58 รายละเอียดปรับปรุงอาคาร รพ.สต. อ.ลำปลายมาศ
12/03/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม
12/03/58 ประกาศสอบราคา ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
12/03/58 ประกาศราคากลาง ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
12/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรับปรุง รพ.สต. 7 แห่ง
11/03/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
06/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม (ข้อมูลปรับปรุง)
06/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม (ข้อมูลปรับปรุง)
06/03/58 ประกาศยกเลิก สอบราคา, รายละเอียดการคำนวณ และราคากลาง ปรับปรุงอาคารทันตกรรม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ของประกาศหน้า เวปไซด์ สสจ.บร. วันที่ 2 มีนาคม 2558
02/03/58 ประกาศสอบราคาปรับปรุงอาคารทันตกรรม
02/03/58 ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม
02/03/58 รายละเอียดการคำนวณราคากลางปรับปรุงอาคารทันตกรรม
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ(รถพยาบาล-รถตู้)
24/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
16/02/58 ประกาศร่าง TOR ซื้อรถพยาบาล(รถตู้)
16/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
11/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
(เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่)
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
26/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า)
26/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด)
23/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
12/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
     
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
     
25/09/58 ประกาศราคากลางครุภัณฑ์(เครื่องติดตามคลื่นหัวใจสัญญาณชีพและออกซิเจนในกระแสเลือด)
18/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)(และยกเลิกประกาศ วันที่ 3 ก.ย. 58)
04/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
์ (e-bidding)
03/09/58 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล(๒๕.๑๐.๑๗.๐๓)) จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ยกเลิก)
29/06/58 ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
29/06/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงส์ จำนวน 1 รายการ
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตรวจคลื่นหัวใจ)
29/05/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดึงคอและหลัง)
22/04/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องดึงคอและหลัง)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องกระตุกหัวใจ)
09/04/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายใน)
12/02/58 ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
04/02/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องมือทันตกรรม)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้ความอบอุ่นร่างกายทารกแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมอุณหภูมิเด็กแรกเกิด)
30/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดเครื่องมือทันตกรรม)
29/01/58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารผู้ป่วย
16/01/58 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
     
    ประกาศราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง พ.ศ. 2557
     
26/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
25/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
23/12/57 ประกาศราคากลางบ้านพัก อ.พุทไธสง, อ.คูเมือง, อ.แคนดง
23/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง บ้านพัก อ.พุทไธสง, อ.คูเมือง, อ.แคนดง
23/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกบ้านพัก อ.พุทไธสง, อ.คูเมือง, อ.แคนดง
23/12/57 ประกาศราคากลางบ้านพัก อ.บ้านกรวด, อ.ประโคนชัย, อ.ชำนิ, อ.ลำปลายมาศ
23/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางบ้านพัก อ.บ้านกรวด, อ.ประโคนชัย, อ.ชำนิ, อ.ลำปลายมาศ
23/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกบ้านพัก อ.บ้านกรวด, อ.ประโคนชัย, อ.ชำนิ, อ.ลำปลายมาศ
23/12/57 ประกาศราคากลางบ้านพัก อ.หนองกี่, อ.โนนดินแดง, อ.นางรอง, อ.ปะคำ
23/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางบ้านพัก อ.หนองกี่, อ.โนนดินแดง, อ.นางรอง, อ.ปะคำ
23/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกบ้านพัก อ.หนองกี่, อ.โนนดินแดง, อ.นางรอง, อ.ปะคำ
23/12/57 ประกาศราคากลางบ้านพัก อ.นาโพธิ์, อ.บ้านใหม่ฯ, อ.โนนสุวรรณ
23/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางบ้านพัก อ.นาโพธิ์, อ.บ้านใหม่ฯ, อ.โนนสุวรรณ
23/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกบ้านพัก อ.นาโพธิ์, อ.บ้านใหม่ฯ, อ.โนนสุวรรณ
23/12/57 ประกาศราคากลางบ้านพัก อ.เมือง, อ.ห้วยราช, อ.กระสัง, อ.พลับพลาชัย
23/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางบ้านพัก อ.เมือง, อ.ห้วยราช, อ.กระสัง, อ.พลับพลาชัย
23/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกบ้านพัก อ.เมือง, อ.ห้วยราช, อ.กระสัง, อ.พลับพลาชัย
23/12/57 ประกาศราคากลางบ้านพัก อ.เฉลิมพระเกียรต
23/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางบ้านพัก อ.เฉลิมพระเกียรต
23/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกบ้านพัก อ.เฉลิมพระเกียรติ
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบ้านด่าน
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ)
18/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
18/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
18/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
17/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องดึงเอวและดึงคอ)
12/12/57 ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุง รพ.นาโพธิ์
12/12/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ซ่อมแซมปรับปรุง รพ.นาโพธิ์
12/12/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ซ่อมแซมปรับปรุง รพ.นาโพธิ์
08/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต รพ.นางรอง
09/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 หลัง รพ.บ้านด่าน
08/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ)
08/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องรักษาด้วยความร้อนลึกใช้คลื่นช็อตเวฟพร้อมอุปกรณ์)
08/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด)
03/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง รพ.ลำปลายมาศ
02/12/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคาร รพ.ละหานทราย
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/11/57 ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
27/11/57 ประกาศราคากลาง รพ.ลำปลายมาศ (ยกเลิก 19/11/57ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ)
27/11/57 ประกาศราคากลาง รพ.นางรอง (ปรับปรุง 20/11/57ประกาศราคากลาง อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์)
27/11/57 ประกาศราคากลาง รพ.บ้านด่าน (ปรับปรุง 20/11/57ประกาศราคากลาง การก่อสร้างอาคารให้กับ รพ.บ้านด่าน จำนวน 2 หลัง)
27/11/57 ประกาศร่าง TOR รพ. ลำปลายมาศ
27/11/57 ประกาศปรับปรุงร่าง TOR รพ. บ้านด่าน
27/11/57 ประกาศปรับปรุงร่าง TOR รพ. นางรอง
26/11/57 ประกาศราคากลาง การจ้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด รพ.ละหานทราย
26/11/57 ประกาศร่าง TOR การจ้างปรับปรุงอาคารคลอดและผ่าตัด รพ.ละหานทราย
25/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
25/11/57 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ Update วันที่ 21 พ.ย. 57
24/11/57 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
20/11/57 ประกาศราคากลาง การก่อสร้างอาคารให้กับ รพ.บ้านด่าน จำนวน 2 หลัง
20/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ. บ้านด่าน
20/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารผู้ป่วย 60 เตียง รพ. บ้านด่าน
20/11/57 ประกาศร่าง TOR การก่อสร้างอาคารให้กับ รพ.บ้านด่าน จำนวน 2 หลัง
20/11/57 ประกาศราคากลาง อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
20/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
20/11/57 ประกาศร่าง TOR อาคารแฟลตพักแพทย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
19/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. บ้านปลื้ม อ.ประคำ
19/11/57 ประกาศราคากลางอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
19/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลางอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
19/11/57 ประกาศร่าง TOR การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 114 เตียง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
18/11/57 ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
17/11/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
14/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. โคกสัมพันธ์ อ.ประโคนชัย
11/11/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องควบคุมสารละลายทางหลอดเลือด)
11/11/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต. หนองโพรง
07/11/57 ประกาศร่าง TOR สอ. บ้านปลื้ม
07/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง สอ. บ้านปลื้ม
07/11/57 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคาร สอ. บ้านปลื้ม
06/11/57 ประกาศร่าง TOR รพ.สต. โคกสัมพันธ์
06/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง รพ.สต. โคกสัมพันธ์
06/11/57 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคาร รพ.สต. โคกสัมพันธ
05/11/57 ประกาศร่าง TOR สถานีอนามัย หนองโพรง อ.เมือง
05/11/57 รายละเอียดการคำนวณราคากลาง สถานีอนามัย หนองโพรง อ.เมือง
05/11/57 ประกาศราคากลางการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย หนองโพรง อ.เมือง
03/11/57 เปิดเผยราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย
03/11/57 ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/10/57 ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ราคาเกินแสนบาท ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
15/10/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ
15/10/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)"
14/10/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ (ก่อสร้าง สนง. สาธารณสุข อ.สตึก)
02/10/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "ขนาด 12 ที่นั่ง"
25/09/57 ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ 2 รายการ
24/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์"
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ"
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
10/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ "เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน"
09/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ "เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า"
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/08/57 ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
26/08/57 ประกาศร่าง TOR ซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ
22/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
22/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
21/08/57 แบบแนบราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการหลังใหม่
21/08/57 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอำนวยการหลังใหม่ จำนวน 2 รายการ
20/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ
20/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ
20/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
13/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
13/08/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม จำนวน 4 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/57 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ และ การเปิดเผยราคากลางการจ้างติดตั้ง
30/07/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดทัตกรรม จำนวน 2 ชุด
30/07/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดทัตกรรม จำนวน 4 ชุด
30/07/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดตัวบ่งชี้ภาวะโรคหัวใจ
22/07/57 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลนาโพธิ์
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/06/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบต่างๆ
13/06/57 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ไร้สายระยะไกล
09/06/57 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน
09/06/57 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและวิทย
02/05/57 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 รายการ
22/04/57 ประกาศสอบราคาจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/03/57 ประกาศร่าง TOR อาคารโรงพัสดุและซ่อมบำรุง โรงพยาบาลลำปลายมาศ
19/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม
18/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คัน
18/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน
17/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อชุดเครื่องมือทันตกรรม
14/03/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/02/57 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลลำปลายมาศ
27/02/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA(ระบบไฟฟ้า 3 เฟส))
24/02/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
20/02/57 ประกาศซื้อครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24/01/57 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ โครงการ สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ให้กับ สนง. สสจ.บร.
20/01/57 ประกาศร่าง TOR สิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สสจ.บร.
10/01/57 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ
     
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
23/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำอัตโนมัติ)
19/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ร.พ.พุทไธสง (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบไอน้ำอัตโนมัติ)
12/12/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ร.พ.พุทไธสง
11/09/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
10/06/57 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องแม่ข่าย)
22/05/57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.หนองหงห์
04/03/57 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับ เคลื่อน 2 ล้อ) โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
20/01/57 ประกาศสอบราคาจ้างรถปรับอากาศชั้น 1 แบบ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์
และ พนักงานประจำรถ จำนวน 8 คัน
     
    ประกาศราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง พ.ศ. 2556
     
02/12/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/10/56 ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย (1/2557)
28/10/56 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทันตกรรม (2/2557)
17/10/56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ โรงพยาบาล บ้านด่าน
10/10/56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ สถานีอนามัย จำนวน 3 แห่ง
09/10/56 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาล บ้านด่าน จำนวน 7 รายการ
08/10/56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ อาคารคลอดและพัก ผู้ป่วยใน 90 เตียง ร.พ. นางรอง
03/10/56 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
01/10/56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ ปรับปรุงอาคารพัสดุ สสจ.บร.
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/09/56 ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา
18/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้่าและวิทย File-41
18/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้่าและวิทยุ File-40
18/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ File-39
18/09/56 ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัย File-38
18/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ File-37
17/09/56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่สร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ สสอ.เมือง
17/09/56 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ห้องน้ำคนพิการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ ขนส่ง File-30
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม File-31
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ File-32
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ File-33
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ File-34
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ File-35
13/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ File-36
13/09/56 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้างอาคารคลอดและที่พักผู้ป่วยใน จำนวน 90 เตียง รพ.นางรอง
11/09/56 ประกาศประกวดราคาจ้าง สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง ด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์
11/09/56 ประกาศประกวดราคาจ้าง รพสต. จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์
09/09/56 ประกาศร่าง TOR ก่อสร้าง สสอ.เมือง
04/09/56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29/08/56 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน อสม. จำนวน 5 รายการ
19/08/56 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/07/56 ประกาศจัดจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 แห่ง
30/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
30/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ
24/07/56 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ
19/07/56 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ รพ.พลับพลาชัย
18/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ (24/2556)
18/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ (23/2556)
17/07/56 ประกาศสอบราคาจ้างถนน คสล. และรั่ว ให้กับ รพ.สต. ในเขต อำเภอลำปลายมาศ
16/07/56 ร่าง TOR วัสดุอุปกรณ์ อสม. 5 รายการ
11/07/56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ รพ.หนองหงส์
08/07/56 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคาร รพ.สต. จำนวน 4 แห่ง
08/07/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ 22/2556)
08/07/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ 21/2556)
05/07/56 ประกาศร่าง TOR จัดจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้กับสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 8 แห่ง
05/07/56 ประกาศร่าง TOR จัดจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง
01/07/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ (20/2556)
01/07/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ (19/2556)
01/07/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (18/2556)
01/07/56 สอบราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ (ประกาศ 17/2556)
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25/06/56 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง
24/06/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ (12/2556)
24/06/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 1 รายการ (13/2556)
24/06/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (14/2556)
21/06/56 ประกาศเงื่อนไขการจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีพิเศษ
11/06/56 ประกาศสอยราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง
11/06/56 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
07/06/56 ประกาศประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
06/06/56 ร่างประกาศ TOR ยา Ceftazidime 1 g. For Injection
05/06/56 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/05/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
23/05/56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
19/04/56 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
09/04/56 ร่างประกาศ TOR ซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา  ครั้งที่  2
05/04/56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ จำนวน 3 แห่ง
02/04/56 ร่างประกาศ TOR ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/03/56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ
18/03/56 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
18/03/56 ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
12/03/56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพฯ จำนวน 2 หลัง
08/03/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
     
จัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลชุมชน
     
10/10/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ร.พ.โนนสุวรรณ
26/09/56 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. รพ. โนนสุวรรณ
26/09/56 ประกาศสอบราคาก่อสร้างซ่อมแซมแฟลตพยาบาล 20 ห้อง และ บ้านพักข้าราชการ รพ. โนนสุวรรณ
20/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ร.พ.หนองกี่
20/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ฉุกเฉิน จำนวน 2 รายการ รพ. พุทไธสง
17/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ร.พ. (file13)โนนสุวรรณ
17/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ร.พ. (File12)โนนสุวรรณ
12/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ ร.พ. พุทไธสง
11/09/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 รายการ ร.พ. โนนสุวรรณ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15/08/56 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย รพ. หนองกี่
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "ยูนิตทันตกรรม" รพ.หนองกี่
30/07/56 ประกาศสอบราคาสิ่งก่อสร้าง รพ.หนองกี่
25/07/56 ประกาสสอบราคาซื้อ เครื่อง ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง(ปรับปรุงของประกาสวันที่ 9 ก.ค. 56)
18/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รพ.หนองกี่
16/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อและจ้าง รวม 11 รายการ รพ. พุทไธสง
12/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ โรงพยาบาลหนองกี่
09/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ยกเลิก)
09/07/56 ประกาสสอบราคาซื้อ เครื่อง ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง
02/07/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21/06/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก 1 ตัน จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/04/56 ประกาศสอบราคาเหมาบริการ 
05/04/56 ประกาศสอบราคา
------- -------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/03/56 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร
15/03/56 ประกาศสอบราคาของโรงพยาบาลหนองกี่ จำนวน 5 ประกาศ
11/03/56 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่อง Cantrifug รพ.พุทไธสง)
24/09/55 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย
     
วันที่

เรื่องจัดซื้อ

File / เอกสารแนบ

19/02/56
   ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.
14/02/56
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 01/02/56
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
 23/01/56
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
15/01/56
   ประกาสสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
10/01/56
   ประกาศสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
14/12/55
   สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
13/12/55
   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
30/11/55
   ร่างประกาศTOR เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 กิโลวัตต์
19/10/55
   ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รพ. บ้านใหม่ไชยพจน์
09/10/55
   ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
25/09/55
   ประกาศจำหน่ายบ้านพักข้าราชการ (ครั้งที่ 2)
18/09/55
   ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารคลอด และ ผ่าตัด จำนวน 2 หลัง
21/08/55
   ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
16/08/55
   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ 7 รายการ
14/08/55
   ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
08/08/55
   ประกาศร่าง TOR วัสดุการแพทย์
24/07/55
   ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ
04/07/55
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก รพ.ห้วยราช
04/07/55
   ประกาศสอบราคาซิ้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ
21/06/55
   ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ
19/06/55
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมคลินิกพิเศษ
19/06/55
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คสล. (รพ.สต. ม้วงใต้)
14/06/55
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคลีนิกนมแม่
14/06/55
   ประกาศประกวดราาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 12 คัน
06/06/55
   ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
06/06/55
   ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 12 คัน
25/05/55
   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา)
23/05/55
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11 รายการ
21/05/55
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ
15/05/55
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ และเครื่องถ่ายเอกสาร
15/05/55
   ประกาศประกวคราคา จัดซื้อ / จัดจ้าง รถบรรทุก 1 ตัน จำนวน 12 คัน
20/04/55
  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และ ก่อสร้างถนน คสล.   โรงพยาบาลบ้านด่าน
19/04/55
  ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน
17/04/55
  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  โครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๕๐
  ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๑ หลัง และก่อสร้างอาคารโรงซักฟอก พัสดุ
  เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง จำนวน ๑ หลัง
17/04/55
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบสมุนไพร ขนาด 2 คน)
17/04/55
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ
12/04/55
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ แห่ง   ให้กับอำเภอพลับพลาชัย
12/04/55
  ประกาศร่าง TOR จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ ยกเลิก
12/04/55
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
12/04/55
  ประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์
05/04/55
  ประกาศประกวดราคจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่นอก รพ.คูเมือง
02/04/55
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถพยาบาล)
27/03/55
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ(โรงพยาบาลพุทไสง)
06/03/55
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า)
02/03/55
  ประกาศสอบราคาซื้อ
  1.ครุภัณฑ์การแพทย์ 18 รายการ, 2. เครื่องกระตุกหัวใจและเครื่องช่วยหายใจ รวม 2 รายการ,3.ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ 1 รายการ
22/02/55
  ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
17/02/55
  ประกาศสอบราคาจ้าง ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ
16/02/55
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
16/02/55
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน "เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU จำนวน 3 เครื่อง"
16/02/55
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
29/11/54
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ ก่อสร้าง สอ. 6 แห่ง
15/11/54
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ บ้านพักข้าราชการ จำนวน 17 หลัง
30/09/54
  ประกาศ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจไฟฟ้า
30/09/54
  ประกาศ ซื้อ เครื่อง EFM
30/09/54
  ประกาศ ซื้อเครื่องหำคลอดสูญญากาศ
28/09/54
  ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย
27/09/54
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส์ จำนวน 5 รายการ
26/09/54
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
05/09/54
  ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์
25/08/54
  ประกาศยกเลิกสอบราคา สำนักงาน (สอบราคาซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน ของวันที่ 05/08/54)
25/08/54
  ประกาศยกเลิกสอบราคา งานบ้านงานครัว (สอบราคาซื้อ เครื่องใช้งานบ้านงานครัว ของวันที่ 05/08/54)
25/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน
25/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องใช้งานบ้านงานครัว
23/08/54
  ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ การแพทย์ 1 รายการ
15/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 4 รายการ ครั้งที่ 2
15/08/54
  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.พุทไธสง 14 รายการ
05/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องใช้สำนักงาน
05/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องใช้งานบ้านงานครัว
05/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 2 รายการ
01/08/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ "เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป"
29/07/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด(รพ.หนองหงส์)
29/07/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ ชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด(รพ.นางรอง)
29/07/54
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ
25/07/54
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างจำนวน 7 รายการ
25/07/54
  ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ การแพทย์ 1 รายการ(เครื่อง X-Ray)์
25/07/54
  ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ การแพทย์ 1 รายการ(เครื่อช่วยหายใจฯ)
25/07/54
  ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ การแพทย์ 2 รายการ(เครื่องนึ่งฯ)
30/05/54
  สอบราคาจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์
28/04/54
  ประกาศประกวดราคาจ้างทางอีเล็คทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง รพ.บ้านด่าน
28/04/54
  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
27/04/54
  ประกาศประกวดราคาซ์อครุภัณฑ์ 4 กลุ่ม
25/03/54
  ร่างประกาศครุภัณฑ์ 4 กลุ่ม (23 มี.ค. 2554) Update
17/03/54
  ประกาศประกวดราคาจ้างทางอีเล็คทรอนิกส์ จ้างติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ รพ.ลำปลายมาศ
16/03/54
  ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 ราย
11/03/54
  ประกาศสอบราคาจ้างทำวัสดุโฆษณา และ เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
11/03/54
  ประกาศซื้อครุภัณฑ์ ทันตกรรม จำนวน 4 รายการ
11/03/54
  ประกาศประมูลขาย อาคาร สสอใ ชำนิ
02/03/54
  ประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
17/02/54
  ร่างประกาศครุภัณฑ์ 4 กลุ่ม
14/02/54
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สอ. 2 แห่ง
11/02/54
  ร่างประกาศครุภัณฑ์การแพทย์ 18 รายการ
10/01/54
  ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์
******* ไฟล์ Download ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 จะไม่สามารถ ดาวโหลดได้
28/12/53
  ประกาศสอบราคา "ร่างประกาศ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์"
13/12/53
  ประกาศประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง "อาคารพยาบาล และ อาคาร ผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ"
08/12/53
  ประกาศสอบราคาจ้าง "จ้างปรับปรุง ซ่อมแซม สำนักงาน สสจ. บร."
08/12/53
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ "งานบ้นงานครัว 2 รายการ"    ด้วยวิธีทางอีเล็คทรอนิกซ์
02/12/53
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีทางอีเล็คทรอนิกซ์ ทางการแพทย์    "1.เครื่องยิงแสงเลเซอร์ 1 รายการ"
   "2.เครื่องเอกเรย์เคลื่อนที่ขนาด 100 MA จำนวน 3 เครื่อง,     3.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง"
02/12/53
  รพ.หนองหงค์ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็คทรอนิกซ์    "ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์"
30/11/53
  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีทางอีเล็คทรอนิกซ์   "ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ"
30/11/53
  ประกาศร่าง"1.ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1   รายการ"
22/11/53
  ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอีเล็คทรอนิกซ์   "จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5,6 จำนวน 6 หลัง"
28/10/53
  สอบราคาวซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 W.
20/10/53
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธี "การทางอีเล็คทรอนิก"   +จ้างปรับปรุงระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้า
14/10/53
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 รายการ
07/10/53
  ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ +เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 W.   จำนวน 1 เครื่อง
05/10/53
  งานสอบราคาเครื่อง"กำเนิดไฟฟ้า"
28/09/53
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธี   การทางอีเล็กทรอนิกซ์
 28/09/53
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง รพ. นางรอง จ.บุรีรัมย์   ด้วยวิธี การทางอีเล็กทรอนิกซ์
 01/09/53
  สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า 400 KW.
 01/09/53
  สอบราคาจ้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
 10/08/53
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ
02/08/53
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 11 รายการ

14/06/2553

 

 

 

 

 ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์, ยานพาหนะ และขนส่ง
   1.รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 22คัน
   2.รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคป จำนวน 2      รายการ
   3.คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ
   4.ทางการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ไฟฟ้า ขนาด 40 ลิตร จำนวน 25 เครื่อง
   5.ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์)
   6.ครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ
   7.ครุภัณฑ์การแพทย์ 16 รายการ
   8.ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ       ด้วยวิธีการ ทางอีเล็กทรอนิกส์
   9.ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น 144 ห้อง ด้วยวิธีการ       ทางอีเล็กทรอนิกส์

Download
Download_1
Download_2
Download_3
Download_4
Download_5
Download_6
Download_7
Download_8
Download_9

22/03/2553

 

 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี การทางอีเล็กทรอนิกส์
   1.ติดตั้งระบบอ็อกซิเจนไปป์ไลน์ รพ.ลำปลายมาศ
   2.ก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก รพ.หนองกี่

Download_1
Download_2

09/03/2553
  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธี การทางอีเล็กทรอนิกส์
03/03/2553
  ประกาศประกวดราคา
02/02/2553
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1
02/02/2553
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2
04/09/2552
  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์  
 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
261 ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611562 โทรสาร 044-611562(112)