วันแม่แห่งชาติ
ขอเชิญ เหล่าข้าราชการสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

 

ลงนามถวายพระพร เข้าสู่หน้าหลัก สสจ.บร. ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม ๒๕๕๘